Home                        
 

 

 

National Service Scheme 2017-18

''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान राष्ट्रीय सेवा दिनी राबविण्याबाबत

विद्यापीठस्तरीय सत्रारंभ सभेला नियुक्त रासेयो कार्यक्रम अधिकारी पाठविण्याबाबत

रासेयो नियमित कार्यक्रम व विशेष शिबीर कार्यक्रम विद्यापीठाला सादर करावयाचे विविध वित्तीय प्रपत्रे व उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रपत्रे

 


 
 
 

 

 
   
Copyright © 2010 Sant Gadge Baba Amravati University.All Rights Reserved.